Demoliční činnost » Demolice budov

Demolice budov

Realizujeme nejen jednoduché demolice a bourací práce, ale i velmi náročné průmyslové a civilní objekty, kde uplatňujeme dlouholeté zkušenosti, znalost demoličních technologií a výkonnou demoliční techniku.     Díky dlouholeté praxi a zkušenostem našich pracovníků jsme schopni garantovat vysokou kvalitu a odborné provedení požadovaných služeb.

            Provádíme demolice nejen betonových a železobetonových staveb, ale i klasických zděných či dřevěných. Z budov určených k likvidaci demontujeme technologie jakéhokoli typu a ekologicky je likvidujeme. Odstraňujeme staré ekologické zátěže, jako např. staré olejové nádrže či mazutové kotelny.

            Veškeré demolice provádíme s ohledem na ochranu životního prostředí, včetně recyklace materiálů a ekologické likvidace nebezpečných odpadů včetně likvidace a sanace azbestu. Po dokončení demoličních prací, dle Vašeho přání, upravíme terén tak, aby na něm mohla probíhat nová výstavba, nebo jej zatravníme či osadíme stromy a keři.