Demoliční činnost » Demolice komínů

Demolice komínů

 Provádíme pomocí kombinace školených výškových pracovníků (horolezců) a vhodné těžké techniky..

            Veškeré demolice provádíme s ohledem na ochranu životního prostředí, včetně recyklace materiálů a ekologické likvidace nebezpečných odpadů včetně likvidace a sanace azbestu. Po dokončení demoličních prací, dle Vašeho přání, upravíme terén tak, aby na něm mohla probíhat nová výstavba, nebo jej zatravníme či osadíme stromy a keři.