Geo-sanační práce

Naší jedinou činností je sanace a zajištění skal, skalních bloků a svahů.

Zajištění skalních svahů probíhá zhruba podle těchto bodů:

 • odstranění stromů a vegetace včetně kořenových systémů, které narušují stabilitu skalních masivů
 • očištění skalních stěn a svahů až na čistou skálu
 • odstranění rozvolněné a zvětralé horniny dolamováním hydraulickými klíny
 • zajištění stability skalního masivu injektážemi, plombováním a podezdíváním
 • navrtání a osazení kotevních tyčí. Pro injektáž jsou dle účelu používány materiály na bázi cementu nebo chemické materiály speciálně určené pro kotvení a stabilizaci
 • pokládka a vytvarování speciálních sítí a jejich propojení
 • osazení podložek a matic jejich dotažení a aktivace sítí
 • instalace ocelového lana po obvodu sítí a jeho uchycení. V případě potřeby též jeho instalace na zvlášť nestabilních místech jako podpůrnou součást zasíťování

            Dále provádíme statické zajištění svahů a skalních masivů pomocí tyčových kotev a stříkaného betonu se sítí, opěrných betonových a kamenných zdí, pletiva s kotvami apod. Práce se většinou provádí ve špatně přístupném terénu, kde nelze použít klasické vrtací vozy či plošiny. Protože se specializujeme na toto odvětví, vlastní variabilní vrtací zařízení, které se kotví přímo na svah nebo na předem připravené lešení, ale zároveň jej lze použít s vrtacím vozem. Vrty provádíme klasickými příklepovými kladivy o průměru 32 až 55mm a hloubce 6 až 12m (i více), s výplachem nebo bez, dle požadavků.

            Také provádíme zajištění stavebních jam, většinou na předvrtané pažící piloty, kotvením a nástřikem betonu. Je-li požadavek na estetický vzhled povrchu stěny (bude-li součásti konstrukce), provádíme vrstvu stříkaného betonu s hlazeným povrchem (vzhled štukové omítky). Provádí-li se zajištění pomocí torkretu, provede se přikotvení výztuže (pletiva), první nástřik betonu a pak se dokončí vrstva stříkaného betonu na požadovanou tloušťku.

            Je-li požadavek na dočasnou stavební jámu z ocelových plechů, provádí naše firma zajištění svahů jámy pomocí ocelových plechů. Pro menší stavební jámy jsme schopni provádět též pažení dřevěné, rozpírané, hnané a to i atypických rozměrů.

Další činnosti:

 • zpřístupňování jeskyní a údržba jejich bezpečného stavu s využitím vybraných hornických činností
 • zpřístupňování skalních masivů pomocí nebo speciálních závěsných lávek
 • zajišťování stability svahů technologií gabionových košů
 • zajišťování stability skalních masivů a bloků injektážemi, plombováním a podezdíváním
 • zajišťování stability skalních bloků kotvením, vyvazováním nebo lepením
 • zpevnění zvětralých ploch použitím stříkaného betonu s možností použití armovacích košů a sítí
 • očištění skalních stěn a svahů za použití ručních, hydraulických a pneumatických pomůcek
 • odstraňování dřevin, které narušují stabilitu skalních masivů využitím technologie postupného rozebrání
 • neexplozivní rozvolňování skalních bloků hydraulickými klíny
 • pokrývání skalních stěn speciálními pletivy
 • výroba a montáž transportních drah, lanovek a kladkových mechanismů určených pro dopravu rozměrných břemen do výškově nepřístupných prostorů skal a svahů
 • využití speciální potápěčské techniky pro práci v nedýchatelném prostředí