Stavební činnost » Výkopové práce

Výkopové práce

Nabízíme zemní práce včetně zpracování a odstranění zemin.

Zemní práce:

  • Kompletní provádění zemních prací včetně HTÚ
  • Hloubení stavebních jam, základů, rýh
  • Liniové stavby (kanalizace, vodovody, plynovody apod.)
  • Skrývka ornice
  • Rekultivace ploch, čištění rybníků
  • Odstranění porostů, trhání pařezů, kácení stromů

 

Zajišťujeme terénní úpravy a kompletní stavební práce – jako jsou:

  • přeložky inženýrských sítí
  • výstavbu chodníků
  • parkovišť
  • cyklistických a IN-LINE stezek