Výškové práce

            Výškové práce provádíme pomocí horolezecké techniky. Jde především o zajištění poměrně širokého spektra prací a řemesel ze stavebnictví na těžko dostupných místech ve výškách a nad volnou hloubkou. Naši výškoví pracovníci ovládají nejen techniku práce ve výškách - tedy jak se spustit pomocí horolezecké techniky na místo provedení výškové práce, ale jsou i kvalifikovaní řemeslníci příslušného řemesla.

            Výškové práce provádíme i za pomoci lešenářských konstrukcí  a těžké techniky. Práce ve výškách jsou právě kolikrát kombinací prácí ve výškách pomocí horolezecké techniky a výškových prací pomocí těžké techniky, jako jsou plošiny a jeřáby nejrůznějších tipů a velikostí. Práce ve výškách provádíme též v kombinacích s různými tipy pomocných konstrukcí a to ať stojících, visících nebo jen opřených.

Součástí výškových prací je i vyprošťování, přemisťování a zajišťování těžkých či nadměrných břemen z těžko dostupných míst.